Studentenzomer Ervaringwijzer

OvU heeft deelgenomen aan Studentenzomer Ervaringwijzer. De studentenzomer had meerdere doelen, namelijk:  toekomstige artsen leren de Wmo-doelgroep kennen, de applicatie Ervaringwijzer wordt in de praktijk getest én zorgaanbieders en de gemeente krijgen zicht op cliëntervaring.

“Wat ons betreft zijn alle doelen gehaald. De studenten hebben ons teruggegeven dat zij het heel waardevol hebben gevonden om te zien welke zorg er ‘buiten het ziekenhuis’ plaatsvindt. Daarnaast voerden zij veel persoonlijke gesprekken met deelnemers, gelijkwaardig van mens-tot-mens in plaats van in de patiënt-arts-verhouding. Deze en andere ervaringen nemen zij allen mee als waardevolle lessen voor hun verdere loopbaan.”

De uitslagen van de enquête zijn reeds in oktober 2019 gedeeld met de gemeente. Lees hieronder de hele rapportage.