Locaties

Drie keer in de week verzorgt Oog voor Utrecht een inloop in Zuilen, Elinkwijk en Ondiep. Elk goed bereikbaar en midden in de wijk. Ouderen ontmoeten elkaar, maar er gebeurt nog veel meer. Natuurlijk zijn er wekelijks terugkerende activiteiten, maandelijkse en jaarlijkse zoals de feestdagen. Reguliere inlopen worden bijna altijd gestart met een kwartiertje bewegen vanaf de stoel, en de verdere invulling varieert. Het belangrijkste is elkaar ontmoeten, even een kopje koffie drinken. Niets moet. Wees welkom!

Inloop bij Oog voor Utrecht

De inlopen zijn in de wijk Noordwest op de locaties ‘Oog voor Elinkwijk’, ‘Oog voor Ondiep’ en ‘Oog voor Zuilen.’

Oog voor Elinkwijk

Iedere donderdag inloop 10:00-12:30 uur
SEB gebouw – Wattlaan 10

Facebookpagina Elinkwijk

Oog voor Zuilen

Iedere vrijdag inloop 10:00-12:30 uur
Sweserengh of de Swees (wooncomplex ‘Woonin’ tegenover de fontein).
Van Hoornekade 120-230

Facebookgroep Zuilen

Samen vormen we Oog voor UtrechtFacebookgroep


‘Resultaten tevredenheidsonderzoek 2022/2023’

Onze deelnemers ervaren meer positieve emoties en minder negatieve emoties op de dag van de inloop, dan op dagen zonder inloop. Daarnaast blijkt dat het activiteitenaanbod afwisselend ervaren wordt. Simpele activiteiten als kletsen en koffie drinken en elkaar helpen worden het best beoordeeld. Ook vindt iedereen het jaarlijks uitje leuk. Als laatst wordt niet iedere voorlichting door iedereen leuk gevonden, behalve de Medicatie voorlichting. Een mooie opsteker is dat 76 % lacht tijdens de inloop!

Oog voor Utrecht heeft kortom een positief effect op het emotionele welzijn van de deelnemers, wat een fijne bevestiging is. We gaan door met wat we doen en willen natuurlijk nog meer ouderen bereiken. Zelfredzaamheid is een belangrijke pijler, en ook al zijn de voorlichtingen niet altijd even populair, we geven ze toch. Denk aan digitaal veilig zijn, valpreventie of energieverbruik. De laatsten werden door een deelnemer getipt om te doen.

Download het resultaat van het onderzoek van Noel hierOog voor Utrecht
Boerhaaveplein 199
3552CT Utrecht
06-42256732
info@oogvoorutrecht.nl

Oog voor Privacy