Bestuur en verantwoording

Statutaire bestuurssamenstelling

Oprichter: Noortje Rozema

Noortje Rozema

Na jarenlang op verschillende leidinggevende posities in de (wijk) zorg te hebben gewerkt startte Noortje de inloop.

Met haar communicatieve en invoelende talent zet ze zich in tussen het directe contact met de bewoners (van de wijk), met de gemeente, fondsen en (sociale) media.

Noortje traint en coacht onze vrijwilligers, daarnaast verzorgt ze workshops op maat. Voor haar is ieder mens uniek en verdient hij/zij het om gehoord en gezien te worden.

Het Bestuur van Oog voor Utrecht stelt zich voor:

Benno van der Maten

Benno van der Maten

Mijn naam is Benno van der Maten en ik ben mijn hele leven woonachtig op Zuilen. Ik ben. betrokken bij verschillende initiatieven op Zuilen geweest waaronder de wijkraad Noordwest en de bewonerswebsite Zo is Zuilen. 
Oog voor Utrecht draag ik een warm hart toe en wil ik me graag voor inzetten omdat eenzaamheid onder o.a. ouderen een groot probleem is en meer aandacht vraagt.  Inzetten op ontmoeting, activering, ondersteuning van mantelzorg en het bestrijden van eenzaamheid zijn speerpunten van Oog voor Utrecht die ik wil meehelpen vorm te geven.

Gonny Stoel

Gonny Stoel

Hallo, Ik ben Gonny Stoel, ik woon al ruim 25 jaar in de wijk en heb twee volwassen dochters. Ik werk in de zorg, o.a. met ouderen die de ziekte Alzheimer of dementie hebben. In mijn vrije tijd bekleed ik graag stoelen die een nieuwe uitstraling nodig hebben.
Ik neem deel aan het Repair cafe en zit in het bestuur van Zuilen en Vecht. Bij de zonnebloem en SailWISE vaar ik elk jaar een week mee en ben ik zorgvrijwilliger. Eén keer per maand kook ik met andere vrijwilligers bij Belles Bistro.
Ik ben erg aan de wijk gehecht en weet dat niet iedereen makkelijk met elkaar in contact komt.  Ik vind het belangrijk om mensen die niet zo’n held zijn om ergens aan deel te nemen of niemand kennen te betrekken bij de activiteiten in de wijk.

Anne Marie Kuitert

Anne Marie Kuitert

Ik ben Anne Marie Kuitert en werk al lang als fysiotherapeut op de Hubert Duyfhuysstraat. Vanaf 1 oktober maak ik deel uit van het bestuur van Oog voor Utrecht. Vanuit mijn werk weet ik goed wat er in de wijken Zuilen en Ondiep speelt. Ik heb er veel zin in! Hopelijk zie ik u bij een van de activiteiten!

Nyncke Kramer

Nyncke Kramer

Mijn naam is Nyncke Kramer. Ik wil me graag inzetten voor Oog voor Utrecht omdat de thema’s eenzaamheid en ouderen me aan het hart gaan, en ik daar graag een positieve bijdrage aan wil leveren.

In mijn werk als studieadviseur voor de Universiteit Utrecht, ben ik voornamelijk in contact met studenten. Leuk om op deze manier de stad en haar bewoners op een andere manier te leren kennen.

Nynke is ook vertrouwenspersoon van de stichting
Neem contact op met Nynke:
Nyncke [apestaartje] hotmail [punt] com

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning en er worden geen onkostenvergoedingen betaald. De stichting heeft geen personeel in dienst. De stichting werkt met 3 zzp-ers.

De Freelancers voor de stichting stellen zich voor:

Marloes te Riele

Marloes te Riele

Ik ben Marloes te Riele en ik freelance sinds 1 juli 2021 bij Oog voor Utrecht.Voor de Stichting werk ik veel samen met Noortje. We schrijven samen subsidieaanvragen, het jaarverslag, en gaan naar netwerkbijeenkomsten. Incidenteel rol ik projecten uit, en ondersteun organisatie breed. Als er een boodschap gedaan en gebracht moet worden of koffie geschonken, dan spring ik graag in.

Oog voor Utrecht is niet ‘your everyday’ inloop, maar proeftuin voor sociale innovatie rondom (kwetsbare) ouderen wat het werk extra leuk maakt! VR brillen uitproberen, ‘Toffe peren’ jam maken, er gebeurt van alles. Ook draag ik graag een steentje bij aan een waarderende beeldvorming van ouderen, want waarderen we het echt? We willen allemaal oud worden, toch? Maar niet zíj́n..

Renette Niekerk

Renette Niekerk

Ik ben Renette Niekerk. Al bijna mijn hele leven woon ik in Utrecht en de laatste 10 jaar in Ondiep. In de nieuwsbrief van de gemeente las ik over Noortje Rozema en Oog voor Utrecht. Mijn interesse was meteen gewekt. Mijn zus en ik waren mantelzorgers van onze moeder. Daardoor weet ik dat ouderen kunnen lijden onder eenzaamheid en dat mantelzorgen best zwaar kan zijn.

Ouderen in de wijk met elkaar verbinden, aandacht geven en samen leuke dingen doen, daar ga ik voor!

Ik heb me aangemeld bij Oog voor Utrecht en begon als vrijwilliger bij de inloopochtenden in Ondiep en Elinkwijk. Sinds juli 2021 coördineer ik op de vrijdagochtend de inloop van Oog voor Zuilen in de Sweserengh. Dankbaar werk en zo leuk om te doen! We doen spelletjes, kletsen en met foto’s van vroeger neem ik de ouderen mee op pad door de wijk van toen. Dan komen de verhalen los!


Missie 2022 – 202

We hebben als doel het bestrijden eenzaamheid onder kwetsbare ouderen, op een laagdrempelige activerende manier.  We voorkomen een sociaal isolement. Door de ouderen te laten participeren verhogen we de kwaliteit van leven. We streven ernaar om de zelfregie te vergroten en daarmee hun mogelijkheden meer te  benutten.

Hieronder kunt u de nieuwste versie van onze plannen en de resultaten in de jaarverslagen inzien en downloaden.

Beleidsplan 2022-2024

ANBI formulier

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag van 2018

Jaarrekening van 2018

Jaarverslag van 2017

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2016