Over ons

Oog voor Utrecht ziet in Zuilen, Ondiep en Elinkwijk een mooie basis voor ontmoetingscentra voor ouderen uit de wijk. Nu ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen, wordt zelfredzaamheid steeds belangrijker.

Uit onderzoek blijkt dat sociale contacten een belangrijke voorwaarde zijn om eenzaamheid en kwetsbaarheid tegen te gaan. En waar vind je dat?
In je eigen wijk waar je de mensen kent. En waar letterlijk met zorg naar de bezoekers wordt gekeken.

Oog voor Utrecht wil meer zijn dan een ontmoetingscentrum. De sociale functie is net zo belangrijk. Oog voor Utrecht wil  bij het organiseren en begeleiden van de activiteiten graag werken met vrijwilligers uit de wijk. Participeren geldt niet alleen voor kwetsbare ouderen maar ook voor alle andere generaties. Verbinding maken vormt dan ook een tweede doel van het ontmoetingscentrum. Zodat mensen elkaar weten te vinden, ook als het ontmoetingscentrum niet open is. Wederkerigheid met buurtgenoten.

Een ander belangrijk doel van dit initiatief is om de mantelzorgers en partners van mensen met dementie in de wijk te ontlasten. Ook mensen die zorg nodig hebben kunnen bij ons terecht, er is altijd een verpleegkundige aanwezig.

Mantelzorgers hebben meer dan ooit een initiatief op loopafstand nodig waar ze even kunnen binnenlopen voor een praatje. Of gebruik maken van de mogelijkheid om hun partner even bij ons te laten.

Kortom, het gaat om een laagdrempelig initiatief waar mensen uit Zuilen, Ondiep en Elinkwijk elkaar ontmoeten. We bieden sociaal contact, passende activiteiten en professionele zorg. Een plek waar mensen letterlijk en figuurlijk worden gezien en gehoord.

Presentiebenadering

Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij, en het afstemmen op wat de ander nodig heeft. Daarom werkt de Stichting vanuit de presentiebenadering
Voor meer informatie over de presentie benadering: www.presentie.nl.

Lees meer over de mensen achter Oog voor Utrecht



Oog voor Utrecht
Boerhaaveplein 199
3552CT Utrecht
06-42256732
info@oogvoorutrecht.nl

Oog voor Privacy