Maatjesproject


Vanwege de grote eenzaamheid in de buurten is Oog voor Utrecht begonnen met een maatjes project: OogContact.

Bij Oogcontact ligt de focus op één-op-één contact met de ouderen. We koppelen vrijwilligers (buurtbewoners) aan kwetsbare ouderen. OvC staat voor het verstevigen en verdiepen van de bestaande opgebouwde contacten in deze wijken.

Daarom steken we tijd en energie in de individuele contacten van de deelnemers en hun behoeften. De vertrouwensband en de naam die OvU inmiddels heeft verworven, zorgen ervoor dat de kwetsbare mensen ons wel “binnenlaten” in hun eigen domein. Dit in tegenstelling tot andere (onbekende) instanties die vaak hier niet binnenkomen.

Met OogContact wordt zorgvuldig door de coördinator gekeken naar de vrijwilliger en de ouderen. Met beide wordt een individueel gesprek gevoerd, soms ook meerdere. Bijvoorbeeld wanneer een oudere twijfelt of hij/zij wel een maatje wil, of om tot een goede match te komen. Dit is zeer belangrijk. Bij een verkeerde of mismatch bestaat er een grote kans dat de oudere of de vrijwilliger minder vertrouwen heeft en mogelijk niet meer mee wil doen.

Er wordt actief op zoek gegaan naar ouderen en maatjes. Maatjes melden zichzelf of worden gevraagd. OvU is op zoek en (gelooft te vinden) naar wijkbewoners die Oog voor Contact hebben. Omdat ook in deze wijken vele jongeren zijn komen wonen, is het een nieuwe uitdaging om op zoek te gaan naar jongeren of gezinnen met engagement voor ouderen.

De foto’s linken naar onze facebook pagina voor het verhaal achter het Oogcontact.

Het is een zeer intensief proces, met een zeer grote voldoening wanneer deze meest kwetsbare ouderen een maatje krijgen. Ook kan het maatje eventuele problemen signaleren en deze bespreken met de coördinator waardoor makkelijker preventief kan worden opgetreden.

Voor meer informatie of om je aan te melden als maatje neem contact met ons op:

Of bel/WhatsApp direct naar 0642256732

Vrijwilligersovereenkomst OVU

Afspraken maatjes OvUOog voor Utrecht
Boerhaaveplein 199
3552CT Utrecht
06-42256732
info@oogvoorutrecht.nl

Oog voor Privacy