Oog voor Ondiep

 
07 okt Zin in Utrecht komt een zingevings spel doen daarna lunch en een wandeling.
 
14 okt Dieet voorlichting
 
17 okt soep eten op de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.
 
21 okt Bingo
 
28 okt Herfststukjes

Oog voor Ondiep is begonnen in het Kerkcentrum van de geloofsgemeenschap van de Sint Ludgerusparochie met ontmoetingen en activiteiten  voor ouderen uit Ondiep.  Dit met hulp van gastvrouwen vanuit de Tussenvoorziening.

We zien ernaar uit om u te ontmoeten met een  kopje koffie, thee, een drankje, een praatje en de mogelijkheid om anderen te kunnen ontmoeten. Daarnaast willen we de eerste woensdag van de maand met elkaar een lunch verzorgen.

Oog voor Ondiep wil meer zijn dan een wekelijkse ontmoetingsclub. De sociale functie van het kerkcentrum  in de wijk is net zo belangrijk. Oog voor Ondiep wil bij het organiseren en begeleiden van de activiteiten graag werken met vrijwilligers uit de wijk. Participeren geldt niet alleen voor kwetsbare ouderen maar ook voor alle wijkbewoners en kerkbezoekers. Verbinding maken vormt dan ook een tweede doel van Oog voor Ondiep, mensen weten elkaar te vinden, ook als het ontmoetingscentrum niet open is. Wederkerigheid met buurtgenoten.

Nog een belangrijk doel van dit initiatief is om de mantelzorgers en partners van mensen met dementie in de wijk te ontlasten.

Mantelzorgers hebben meer dan ooit een initiatief op loopafstand nodig waar ze even kunnen binnenlopen voor een praatje. Of gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om hun partner even bij ons te laten.

Kortom, het gaat om een laagdrempelig initiatief waar mensen uit Ondiep en nabije wijken elkaar kunnen ontmoeten. Het doel is om kwetsbare ouderen een veilige ontmoetingsplek te bieden waarbij we de hulp van de wijkbewoners van alle leeftijden hard nodig hebben. We bieden sociaal contact , passende activiteiten en hebben een doorverwijzende functie. Een plek waar mensen letterlijk en figuurlijk worden gezien en gehoord.