Oog voor Ondiep

Oog voor Ondiep wil in het Kerkcentrum van de geloofsgemeenschap van de Sint Ludgerusparochie  starten met ontmoetingen en activiteiten  voor ouderen uit Ondiep.

Dit gaan we doen met hulp van gastvrouwen vanuit de Tussenvoorziening.

We zien ernaar uit om u te ontmoeten met een  kopje koffie, thee, een drankje, een praatje en de mogelijkheid om anderen te kunnen ontmoeten. Daarnaast willen we de eerste woensdag van de maand met elkaar een lunch verzorgen.

We denken aan activiteiten als spelletjes een wandeling een bingo of bijvoorbeeld bloemschikken. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een laptop met internet. Creatieve activiteiten zullen niet ontbreken. Kaarten maken, zingen, breien, bewegen op muziek en af en toe een mooie film kijken, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Vrijwilligers gezocht!!

Oog voor Ondiep wil meer zijn dan een wekelijkse ontmoetingsclub. De sociale functie van het kerkcentrum  in de wijk is net zo belangrijk. Oog voor Ondiep wil bij het organiseren en begeleiden van de activiteiten graag werken met vrijwilligers uit de wijk. Participeren geldt niet alleen voor kwetsbare ouderen maar ook voor alle wijkbewoners en kerkbezoekers. Verbinding maken vormt dan ook een tweede doel van Oog voor Ondiep, mensen weten elkaar te vinden, ook als het ontmoetingscentrum niet open is. Wederkerigheid met buurtgenoten.

Nog een belangrijk doel van dit initiatief is om de mantelzorgers en partners van mensen met dementie in de wijk te ontlasten.

Mantelzorgers hebben meer dan ooit een initiatief op loopafstand nodig waar ze even kunnen binnenlopen voor een praatje. Of gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om hun partner even bij ons te laten.

Kortom, het gaat om een laagdrempelig initiatief waar mensen uit Ondiep en nabije wijken elkaar kunnen ontmoeten. Het doel is om kwetsbare ouderen een veilige ontmoetingsplek te bieden waarbij we de hulp van de wijkbewoners van alle leeftijden hard nodig hebben. We bieden sociaal contact , passende activiteiten en hebben een doorverwijzende functie. Een plek waar mensen letterlijk en figuurlijk worden gezien en gehoord.