Actiecoalitie één tegen eenzaamheid Noordwest

Vorig jaar, na de week tegen eenzaamheid, sloegen de organisaties hun handen ineen om de aanval tegen eenzaamheid collectief aan te pakken. We willen eenzaamheid  het hele jaar door onder de aandacht  houden, niet alleen in die week. Er ontstond een brede (lokale) coalitie vorm. Samen bereik je veel meer dan ieder voor zich en we hopen zo veel meer (mensen) te bereiken.

Een deel, van bijvoorbeeld  eenzame ouderen, hebben we al bereikt, maar we hebben beslist nog geen goed zicht op de totale eenzaamheid in onze wijken.

In de coalitie nemen allerlei private en publieke partijen deel met variërende frequentie en inzet. Naast hulpverleners, Buurtmobiel  en de VC Utrecht (vrijwilligers centrale) hebben we nu Mitros, de AH aan de Straatweg, notaris kantoor Koch en Compaijen de Rabobank en al diverse kleine zelfstandigen als thuispedicures of (thuis)kapsters bereid gevonden om mee te doen.

VC Utrecht hebben we bereid gevonden om een aparte training te organiseren voor deze partijen in hun eigen buurt, om voor hen de drempel te verlagen en zo bruikbaar mogelijk te maken. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk (zorg-&welzijns-) aanbieders tijdens deze training ook aanwezig zullen zijn, zodat de kerngroep van de coalitie een gezicht krijgt voor de partijen die op minder frequente basis aan dit initiatief deelnemen. (Deze partijen vormen de “schil”  om de kerngroep heen.)

We hopen dat kennisoverdracht zal leiden tot het toenemen van de “tools” en het  verminderen van de handelingsverlegenheid. We hopen ook hiermee ook een bewuste mindset teweeg te brengen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit immense probleem te stimuleren.

We  zouden graag vier keer per jaar met elkaar de balans opmaken van eenzaamheid in de wijk en hoe je dit samen aan kan pakken in jouw eigen buurt. Want iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid bij anderen.

Wil je ook meedenken en doen met de actiecoalitie, neem dan contact op met Noortje Rozema

0642256732 of per mail: info(at)oogvoorutrecht.nl De kerngroep bestaat uit de volgende organisaties:

Bibliotheek Zuilen

Burennetwerk Zuilen

Buurtmobiel

Buurtwerkkamer de Verbinding en TOP

Cosbo Utrecht

De Dame

De Wilg

DOCK

Leger des Heils

Lister

Oog voor Utrecht

VC Utrecht

Zorgtrecht