Stage lopen bij Oog voor Utrecht

Stage lopen bij Oog voor Utrecht

We werken met veel stagiaires, zo’n 20 per jaar vanuit verschillende opleidingen.

Twee van onze samenwerkingspartners voor 2022 zijn de Hogeschool van Utrecht en Universiteit Utrecht. Bij hen staat net als bij ons het leerproces in verbinding met de praktijk centraal.

De studenten volgen het vak ‘participatie’ en dat brengen ze bij ons in de praktijk. Ze gaan op methodische wijze ouderen ondersteunen bij hun participatie en werken daarbij vanuit de krachten van de persoon in kwestie, rekening houdend met de kwetsbaarheden. Daarbij moeten ze ook onderzoeken of er een netwerk is rondom de oudere. Dit is onderdeel van het werken met de ‘Presentie benadering.’

Wij zetten de studenten in als maatjes, begeleider van een (creatieve) activiteit, voor

het organiseren van uitjes, of als ondersteuner bij het invullen van formulieren.

De stagiaires van het Wijkleerbedrijf Zorg&Zo van het ROC Midden Nederland komen op drie inloopochtenden meedraaien, en zo ook stagiaires van het MBO social work. Sinds begin dit jaar doen we ook mee met ‘Werkgevers dag’ van het ROC Midden Nederland.

Ook werken we met stagiaires juridische dienstverlening vanuit het MBO Utrecht. Voor 2022 werven een stagiair via de Universiteit Utrecht voor een jaarlijks terugkerend kwalitatief klanttevredenheidsonderzoek en vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.

Lijkt het je ook leuk om stage te komen lopen bij Oog voor Utrecht? Ja?! Geef je dan op bij info@oogvoorutrecht.nl