Project Oogcontact

Aanvankelijk wilde stichting OvU het succes als een olievlek verspreiden naar andere wijken. Echter, geschrokken van de grote eenzaamheid, het sociale element door bezuinigingen, de kwetsbaarheid van de mensen en de hoeveelheid werk die in deze wijk nog te doen is heeft OvU heel bewust gekozen voor verstevigen en verdiepen van de bestaande opgebouwde contacten in deze wijken. De overige wijken worden vooralsnog het komende jaar niet in scope meegenomen.

Doordat OvU inmiddels een belangrijke aanwezigheid in de wijk is, is het tijd om naast de inloop ook tijd en energie te investeren op de individuele contacten en hun behoeften.

De vertrouwensband en de naam die OvU inmiddels heeft verworven, zorgen ervoor dat de kwetsbare mensen ons wel “binnenlaten” in hun eigen domein. Dit in tegenstelling tot andere (onbekende) instanties die vaak hier niet binnenkomen.

D.m.v. een warme overdracht tussen vrijwilliger en bewoner, kan er de juiste zorg worden ingezet. Dit vraagt menskracht en de juiste betrokkenheid en ondersteuning. Niet alle vrijwilligers zijn hiervoor geschikt. Deze schakel moet verstevigd en geïntensiveerd worden. OvU is op zoek en (gelooft te vinden) naar wijkbewoners die Oog voor Contacthebben. Omdat ook in deze wijk vele jongeren zijn komen wonen is het een nieuwe uitdaging om op zoek te gaan naar jongeren of gezinnen met engagement voor ouderen!

Houdt onze Facebook pagina in de gaten want vanaf nu starten we met flyeren!

Inmiddels zijn er 3 matches tot stand gebracht tussen vrijwilligers van OvU (jongeren-starters) en de ouderen vanuit de inloop. Wij vragen dit jaar hier extra tijd voor aan, omdat we merken hoe zeer dit van belang is.