Even kennismaken

Mijn naam is Kim Drielinger. Ik studeer toegepaste psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Ik heb het heel erg naar mijn zin op de opleiding en het is mijn ambitie om volgend jaar door te gaan naar de universiteit om daar psychologie te studeren.

Ik ben een sociaal dier en vind het dus heerlijk om me te omringen met anderen. 

Ik ga graag naar restaurants voor een lekker hapje eten. 

Half november jl. ben ik begonnen met mijn stage bij Oog voor Utrecht. 

Ik heb voor een maatjesproject gekozen omdat ik niet alleen iets wilde doen wat mij blij maakt, maar waar ik een ander ook blij mee kan maken. 

Ik koos voor een maatjesproject met ouderen omdat ik dit meer zag als uitdaging vanwege het leeftijdsverschil en de waarschijnlijke uiteenloop van interesses.

Uiteindelijk merk ik nu ik mijn maatje heb dat hij er erg blij mee is dat ik er ben en dat we elkaar van alles kunnen leren. 

Vanwege corona is de stageopdracht die ik mee heb gekregen erg versoepeld. 

Het is vooral belangrijk dat ik inzet toon, aansluiting vind en zorg voor een goede band tussen mij en mijn maatje. 

Beste Allemaal,

Mijn naam is Antoinette Bos.

Ik ben een tweedejaars Leisure & Events Management student aan de Breda University of Applied Sciences. Voor mijn stakeholder management project help ik Oog voor Utrecht bij het oplossen van hun probleemstelling. De probleemstelling luidt:

“Op welke wijze kan Oog voor Utrecht samen met andere partijen online activiteiten ontwikkelen om de eenzaamheid bij ouderen tegen (te) gaan?”

Tijdens dit project start ik voor Oog voor Utrecht het proces op zodat zij het probleem kunnen oplossen samen met verschillende stakeholders. Hiervoor maak ik gebruik van verschillende analyses om zo de juiste stakeholders in kaart te brengen. Op basis van een enquête onder de ouderen heb ik gekeken naar de behoeften omtrent online activiteiten bij ouderen. Tijdens dit project zal ik Oog voor Utrecht in contact brengen met de stakeholders en een bijeenkomst organiseren om zo het probleem op te lossen. Hierbij kijk ik naar aspecten zoals; macht, belang, draagvlak en de haalbaarheid van de stakeholders en de opkomende scenario’s. Door middel van dit project hoop ik de ouderen in Utrecht te helpen en het gevoel van eenzaamheid te bestrijden.

Hallo, mijn naam is Thijs en ik loop sinds oktober stage bij stichting Oog voor Utrecht. 

Ik volg de opleiding sociaal werk bij het ROC Midden Nederland en zit in mijn tweede leerjaar. Ik loop stage bij stichting Oog voor Utrecht, omdat ik graag met ouderen in de wijk Zuilen in contact wilde komen. Ik vind het fijn om met de ouderen te praten tijdens de wekelijkse inloop en op huis bezoek te gaan. Ik vind dit erg leuk en leer hier ook van.

Verder wat mijn aandeel in het team van stichting Oog voor Utrecht is dat ik als maatje met de ouderen ook met ze wandel en luister naar hun verhalen. Zo draag ik mijn steentje bij om de sociale isolatie van de ouderen te verminderen. 

Heeft u een vraag mail die dan naar: info@oogvoorutrecht.nl