Periodieke schenking

Indien u 5 jaar achtereen een vast bedrag aan de Stichting schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen.

Voor meer info zie: de pagina van de belastingdienst.nl

Sinds 1 januari 2014 kunt u een periodieke schenking vastleggen via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en de ontvangende ANBI (zonder tussenkomst van een notaris).

Wilt u een periodieke schenking vastleggen ten bate van Stichting Oog voor Utrecht?

  • Download hier het formulier periodieke gift in geld van de Belastingdienst,
    print het uit, vul het in en stuur het (in tweevoud!) naar :
    Oog voor Utrecht Boerhaaveplein, 199 3552CT Utrecht, info@oogvoorutrecht.nl
  • Vervolgens zullen wij de overeenkomst invullen en ondertekenen en ontvangt u 1 exemplaar van ons retour.

Oog voor Utrecht
Boerhaaveplein 199
3552CT Utrecht
06-42256732
info@oogvoorutrecht.nl

Oog voor Privacy