Bestuur en verantwoording

Stichting Oog voor Utrecht is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK    nr: 66561221
RSIN  nr: 856608658
IBAN nr: NL23RABO0313231265

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

We hebben als doel het bestrijden eenzaamheid onder kwetsbare ouderen, op een laagdrempelige activerende manier.  We voorkomen een sociaal isolement. Door de ouderen te laten participeren verhogen we de kwaliteit van leven. We streven ernaar om de zelfregie te vergroten en daarmee hun mogelijkheden meer te  benutten.

Statutaire bestuurssamenstelling

Oprichtingsakte 

Beloningsbeleid

De bestuurders,  ontvangen geen beloning en er worden geen onkostenvergoedingen betaald. De stichting heeft geen personeel in dienst. Per 01-01-2017 zal Noortje Rozema als zzp’er aan de slag gaan bij de stichting.

Oprichter: Noortje Rozema

Na jarenlang op verschillende leidinggevende posities in de (wijk) zorg te hebben gewerkt startte Noortje de inloop. Met haar communicatieve en invoelende talent zet ze zich in tussen het directe contact met de bewoners (van de wijk), met de gemeente, fondsen en (sociale) media.

Noortje traint en coacht onze vrijwilligers, daarnaast verzorgt ze workshops op maat. Voor haar is ieder mens uniek en verdient hij/zij het om gehoord en gezien te worden.

Bestuur:

Mijn naam is Carolien Satink, 60 jaar en  woon 20 jaar in Zuilen. Ik wil me als bestuurslid graag inzetten voor Oog voor Utrecht. Ik vind het belangrijk dat ouderen die in een kwetsbare positie zitten ondersteund worden middels informatie en advies en zij kunnen bij OvU terecht voor een kopje koffie, een luisterend oor, een maatje en gezellige activiteiten die iedere week georganiseerd worden. Zo belangrijk het contact tussen de ouderen onderling.

Ik ben professioneel werkzaam in Alphen aan den Rijn als wijkcoach en werk veel met ouderen en vrijwilligers. Graag wil ik me inzetten in mijn eigen wijk en daarom ben ik bestuurslid geworden bij oog voor Utrecht. Ik wil van harte  mijn steentje bijdragen aan de buurt. 

Binnen OvU ben ik vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers. De vertrouwenspersoon is een klankbord; luistert en geeft advies, onderneemt niets dat u niet wilt, kan u doorverwijzen naar professionele instanties, kiest geen partij en is geen bemiddelaar. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.  Ik ben bereikbaar op 06 22165637. caroliensatink@hotmail.com.

Mijn naam is Benno van der Maten en ik ben mijn hele leven woonachtig op Zuilen. Ik ben. betrokken bij verschillende initaitieven op Zuilen geweest waaronder de wijkraad Noordwest en de bewonerswebsite Zo is Zuilen. 

Oog voor Utrecht draag ik een warm hart toe en wil ik me graag voor inzetten omdat eenzaamheid onder o.a. ouderen een groot probleem is en meer aandacht vraagt.  Inzetten op ontmoeting, activering, ondersteuning van mantelzorg en het bestrijden van eenzaamheid zijn speerpunten van Oog voor Utrecht die ik wil meehelpen vorm te geven.

Fenna heeft in het voorjaar van 2016 meegedaan met een project van Starters4communities. Hier maakte zij kennis met Oog voor Utrecht en Noortje. 

Tijdens het project heeft Fenna met anderen Noortje geholpen om van Oog voor Utrecht een stichting te maken en een plan voor de toekomst. Dit beviel zo goed dat zij is gebleven als bestuurslid.

 

 

Financieel jaarverslag

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag van 2018

Jaarrekening van 2018

Jaarverslag van 2017

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2016