Anbi

Stichting Oog voor Utrecht is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK    nr: 66561221
RSIN  nr: 856608658
IBAN nr: NL23RABO0313231265

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

We hebben als doel het bestrijden eenzaamheid onder kwetsbare ouderen, op een laagdrempelige activerende manier.  We voorkomen een sociaal isolement. Door de ouderen te laten participeren verhogen we de kwaliteit van leven. We streven ernaar om de zelfregie te vergroten en daarmee hun mogelijkheden meer te  benutten.

Statutaire bestuurssamenstelling

Oprichtingsakte (link opent in een nieuw venster)

Beloningsbeleid

De bestuurders,  ontvangen geen beloning en er worden geen onkostenvergoedingen betaald. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Per 01-01-2017 zal Noortje Rozema als zzp’er aan de slag gaan bij de stichting.

Samenstelling bestuur

Algemeen directeur en initiatiefnemer:

Noortje Rozema

Na jarenlang op verschillende leidinggevende posities in de (wijk) zorg te hebben gewerkt startte Noortje de inloop. Met haar communicatieve en invoelende talent zet ze zich in tussen het directe contact met de bewoners (van de wijk), met de gemeente, fondsen en (sociale) media. Noortje traint en coacht onze vrijwilligers, daarnaast verzorgt ze workshops op maat. Voor haar is ieder mens uniek en verdient hij/zij het om gehoord en gezien te worden. 

Secretaris en initiatiefnemer:

Wilbert van der Steen

Wilbert van der Steen, medeoprichter van Oog voor Utrecht, heeft jarenlang in de ouderenzorg gewerkt. Dit was voornamelijk in de revalidatiezorg, maar is met dat werk gestopt. Vervolgens is Wilbert als kok gaan werken, maar hij kwam er achter dat hij de omgang met de ouderen miste. Het opzetten van dit initiatief maakt dat hij weer samenwerkt met de ouderen in Utrecht. Wilbert blinkt uit in bij elkaar brengen van verschillende mensen en het contact daartussen te bevorderen. Wilbert is vanaf het begin al betrokken bij Oog voor Utrecht en ziet de uitdaging om eenzame ouderen bij elkaar te brengen.

Penningmeester:

Bernadette Landwehr Johan

Na een studie verpleegkunde en sociale wetenschappen werkt Bernadette fulltime in de medische branche. De geboren en getogen Brabantse is na haar studie in Utrecht blijven wonen en voelt zich hier helemaal thuis. De combinatie tussen de doelgroep met lokale karakter heeft haar snel weten te overtuigen een steentje bij te dragen aan deze stichting. Met haar gestructureerde manier van werken kan zijn de functie van penningmeester goed vervullen.

 

Secretaris:

Fenna Braune

Fenna heeft in het voorjaar van 2016 meegedaan met een project van Starters4communities. Hier maakte zij kennis met Oog voor Utrecht en Noortje.  Tijdens het project heeft Fenna met anderen Noortje geholpen om van Oog voor Utrecht een stichting te maken en een plan voor de toekomst. Dit beviel zo goed dat zij is gebleven als bestuurslid.

 

 

Financieel jaarverslag

Jaarverslag van 2017

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2016